Ledolator

Izračun zagotavlja zadostno količino ledu za vaš dogodek.

Skupna količina ledu ki ga potrebujete: kg.

Izračun priporočene količine zagotovi led za 24 ur dogodka. V primeru trajanja dogodka 12 ur se izračun deli z 2 ( piknik 100 ljudi priporočena količina je 275 za 24 ur, piknik traja samo 12 ur, kar je polovica manj od izračunane vrednosti torej delimo z 2 in  dobimo željeno količino 137.5 kg) .

Pogosto opazimo na raznih prireditvah, koncertih itd, da že več ur pred koncem poidejo zaloge ledu, ki tako prinesejo strošek. Presenetljivo za marsikoga vendar po naših izračunih naj bi strošek izgubljenega prihodka (oportunitetni strošek) znašal 0,25 Eura na  obiskovalca na uro. Spodnji  izračun pa razkrije dejansko utrpelo finančno škodo nastalo ob zmanjkanju ledu na dogodku,

Izguba prihodka = Št. obiskovalcev* 1 Euro * št. ur brez leda*0,25

Izračun temelji na anketi v kateri ugotavljamo, da več kot 50% vprašanih uživa žgane pijače, katere so servirane z ledom. Ob zmanjkanju le tega bo njihovo pitje opustilo polovica vprašanih (vkolikor bo prireditev toplega dne bo ta procent bistveni višji) Povprečno spijemo 50% več žganja na uro kot ostalih pijač, torej čisti dobiček na kozarec mixa žganja in brezalkoholne pijače(ob ceni 2,5 Eura za kozarec mešan z sokom) znaša 1 Euro. V kolikor predvidevate, da imate premalo količino ledu haloled telefon.